WhatsApp group links

#

WhatsApp group links

【 దయచేసి కేవలం మీ జిల్లా గ్రూప్ లో మాత్రమే జాయిన్ అవ్వండి. అన్ని గ్రూప్ లో సేమ్ కంటెంట్ పోస్ట్ చేయబడుతుంది. 】


Parvathipuram Manyamnew
Alluri Paderunew
Anakapallenew
Kakinadanew
Konaseemanew
Elurunew
NTRnew
Palnadunew
Bapatlanew
Nandyalnew
Sri Satya Sai Puttaparthinew
Annamayyanew
Tirupathinew
Srikakulam
Srikakulam 2
Srikakulam 3
Vizianagaram
Vizianagaram 2
Visakhapatnam
Visakhapatnam 2
Visakhapatnam 3
West Godavari 1
West Godavari 2
East Godavari
East Godavari 2
East Godavari 3
East Godavari 4
Krishna
Krishna 2
Guntur
Guntur 2
Guntur 3
Guntur 4
Prakasam 1
Prakasam 2
Prakasam 3
Nellore
Nellore 2
Nellore 3
Chittoor
Chittoor 2
Chittoor 3
Chittoor 4
Kadapa
Kadapa 2
Kurnool
Kurnool 2
Kurnool 3
Kurnool 4
Kurnool 5
Anantapur 1
Anantapur 2
Anantapur 3
Anantapur 4
Anantapur 5

Note: These groups are specifically created for grama/ward volunteers updates and whomever interested in can join in your district group . Please share with your volunteer friends.

#

JOIN Our Govt Schemes Telegram Group

  • #
  • #
  • #
  • #